دریافت رمز توسط ایمیل

 

دریافت رمز توسط شماره موبایل

  • درساعات اداری می توانید با موبایلی که ثبت نام نموده اید با پشتیبانی تماس بگیرید و کلمه رمز را دریافت کنید.
  • با وارد کردن شماره موبایلی که ثبت نام نموده اید یا ادرس ایمیل می توانید کلمه رمز را توسط پیامک یا ایمیل دریافت نمائید
  • Bulk یا Spam خود را چک کنید